Misja i wizja

Misja:

"Grupa Solina aspiruje do roli europejskiego lidera na rynku żywności oraz wiodącego dostawcy na świecie w trzech głównych obszarach doskonałości…"

FUNCTIONAL SOLUTIONS | TASTE & VISUAL SOLUTIONS | NUTRITIONAL SOLUTIONS
 

Wizja:

"DESIGNING SUCCESS STORIES TOGETHER"
 

Wartości:

"Grupa Solina kładzie główny naciska na:

* Zaangażowanie ludzi i bliskość Klienta
* Bezpieczeństwo żywności i zrównoważony rozwój
* Wyniki finansowe i duch przedsiębiorczości

by, przy lokalnym podejściu, stać się międzynarodowym wzorem w obsłudze Klienta."